Alicja Kotlarek

 • neurologopeda w Szkole Podstawowej nr 31
 • logopeda  
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Daria Główczewska

 • socjoterapeuta w Szkole Podstawowej nr 31
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • terapeuta pedagogiczny
 • oligofrenopedagog

Lidia Haładyn

 • nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 31
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia
 • instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • instruktor odnowy biologicznej
 • instruktor pływania
 • instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness
 • instruktor Nordic Walking
 • instruktor Pierwszej Pomocy
 • ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Anna Barwik

 • nauczyciel wspomagający w oddziałach integracyjnych dla dzieci z autyzmem w Szkole Podstawowej nr 31
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju