projektsmok2014Termin: 18.10.2014
Miejsce:  Zespół Szkół nr 31 w Toruniu

Jest to impreza artystyczno-animacyjna, mająca na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, stworzenie dla nich możliwości wspólnej zabawy, pokonywania istniejących ograniczeń, pobudzanie wiary we własne siły.